Có em, em gái ở Chung Ly,
Con dại còn thơ chồng chết đi.
Sóng lớn Sông Hoài thuỷ tộc dữ,
Mười năm chẳng thấy em hồi quy.
Vượt thuyền thăm viếng đầy ngần ngại.
Thấp thoáng cõi nam cờ xí bay.
Ơi hỡi! bài tư bốn lượt hát,
Vì ta rừng vượn kêu ban ngày.