得舍弟觀書,自中都已達江陵,今茲暮春月末,合行到夔州,悲喜相兼,團圞可待,賦詩即事,情見乎詞

爾到江陵府,
何時到峽州。
亂難生有別,
聚集病應瘳。
颯颯開啼眼,
朝朝上水樓。
老身須付托,
白骨更何懮。

 

Đắc xá đệ Quan thư, tự Trung Đô dĩ đạt Giang Lăng, kim tư mộ xuân nguyệt mạt, hợp hành đáo Quỳ Châu, bi hỉ tương kiêm, đoàn loan khả đãi, phú thi tức sự, tình hiện hồ từ

Nhĩ đáo Giang Lăng phủ,
Hà thì đáo Giáp Châu?
Loạn nan sinh hữu biệt,
Tụ tập bệnh ưng sưu.
Táp táp khai đề nhãn,
Triêu triêu thướng thuỷ lâu.
Lão thân tu ký thác,
Bạch cốt cánh hà ưu.

 

Dịch nghĩa

Nghe tin em đã tới Giang Lăng,
Không biết bao giờ sẽ đến Giáp Châu?
Trong lúc loạn lạc, anh em sống xa nhau,
Sắp được sum họp, chắc bệnh sẽ khỏi.
Chớp chớp cố gượng mở đôi mắt khóc nhiều,
Sớm nào cũng lên lầu để ngóng trông.
Thân già này sẽ được nhờ gửi,
Nắm xương trắng sau này chẳng còn lo gì.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Lăng em đã tới rồi
Chừng lâu lại đến Giáp Châu nữa là?
Loạn ly sống phải lìa xa
Mừng khi sum họp bệnh ta khỏi liền
Lầu sông sớm tối lần lên
Đôi dòng lệ đổ ưu phiền ngóng ai
Thân già nương tựa hôm mai
Xương khô một nắm khỏi hoài mối lo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em đã tới được Giang lăng phủ
Vậy hôm nào sẽ trú Giáp châu?
Loạn ly ta phải xa nhau
Gặp nhau mừng rỡ biết đâu bệnh lành
Với đôi mắt long lanh lệ tủi
Sáng sáng lên lầu dõi bóng em
Thân già được gửi nơi em
Hẳn là xương trắng được yên phận rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]