10/12/2022 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc xá đệ Quan thư, tự Trung Đô dĩ đạt Giang Lăng, kim tư mộ xuân nguyệt mạt, hợp hành đáo Quỳ Châu, bi hỉ tương kiêm, đoàn loan khả đãi, phú thi tức sự, tình hiện hồ từ
得舍弟觀書,自中都已達江陵,今茲暮春月末,合行到夔州,悲喜相兼,團圞可待,賦詩即事,情見乎詞

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 14:50

 

Nguyên tác

爾到江陵府,
何時到峽州。
亂難生有別,
聚集病應瘳。
颯颯開啼眼,
朝朝上水樓。
老身須付托,
白骨更何懮。

Phiên âm

Nhĩ đáo Giang Lăng phủ,
Hà thì đáo Giáp Châu?
Loạn nan sinh hữu biệt,
Tụ tập bệnh ưng sưu.
Táp táp khai đề nhãn,
Triêu triêu thướng thuỷ lâu.
Lão thân tu ký thác,
Bạch cốt cánh hà ưu.

Dịch nghĩa

Nghe tin em đã tới Giang Lăng,
Không biết bao giờ sẽ đến Giáp Châu?
Trong lúc loạn lạc, anh em sống xa nhau,
Sắp được sum họp, chắc bệnh sẽ khỏi.
Chớp chớp cố gượng mở đôi mắt khóc nhiều,
Sớm nào cũng lên lầu để ngóng trông.
Thân già này sẽ được nhờ gửi,
Nắm xương trắng sau này chẳng còn lo gì.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Em đã về Giang Phủ,
Khi nào tới Giáp Châu?
Loạn ly phải chia bóng,
Sum họp may khỏi đau.
Chớp chớp giương mi mắt,
Ngày ngày tựa cửa lầu.
Thân già đành phó thác,
Xương trắng khỏi lo âu.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đắc xá đệ Quan thư, tự Trung Đô dĩ đạt Giang Lăng, kim tư mộ xuân nguyệt mạt, hợp hành đáo Quỳ Châu, bi hỉ tương kiêm, đoàn loan khả đãi, phú thi tức sự, tình hiện hồ từ