得舍弟觀書,自中都已達江陵,今茲暮春月末,合行到夔州,悲喜相兼,團圞可待,賦詩即事,情見乎詞

爾到江陵府,
何時到峽州。
亂難生有別,
聚集病應瘳。
颯颯開啼眼,
朝朝上水樓。
老身須付托,
白骨更何懮。

 

Đắc xá đệ Quan thư, tự Trung Đô dĩ đạt Giang Lăng, kim tư mộ xuân nguyệt mạt, hợp hành đáo Quỳ Châu, bi hỉ tương kiêm, đoàn loan khả đãi, phú thi tức sự, tình hiện hồ từ

Nhĩ đáo Giang Lăng phủ,
Hà thì đáo Giáp Châu?
Loạn nan sinh hữu biệt,
Tụ tập bệnh ưng sưu.
Táp táp khai đề nhãn,
Triêu triêu thướng thuỷ lâu.
Lão thân tu phó thác,
Bạch cốt cánh hà ưu.

 

Dịch nghĩa

Nghe tin em đã tới Giang Lăng,
Không biết bao giờ sẽ đến Giáp Châu?
Trong lúc loạn lạc, anh em sống xa nhau,
Sắp được sum họp, chắc bệnh sẽ khỏi.
Chớp chớp cố gượng mở đôi mắt khóc nhiều,
Sớm nào cũng lên lầu để ngóng trông.
Thân già này sẽ được nhờ gửi,
Nắm xương trắng sau này chẳng còn lo gì.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Em đã về Giang Phủ,
Khi nào tới Giáp Châu?
Loạn ly phải chia bóng,
Sum họp may khỏi đau.
Chớp chớp giương mi mắt,
Ngày ngày tựa cửa lầu.
Thân già đành phó thác,
Xương trắng khỏi lo âu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nghe em đã tới Giang Lăng phủ
Còn đợi bao giờ đến Giáp Châu.
Sum họp bịnh tình mau hết hẳn
Loạn ly ruột thịt chậm gần nhau.
Lên lầu sáng sáng trông mờ mịt
Thương khóc đêm đêm mắt đỏ au.
Cậy có em thân già gởi gắm
Nấm mồ xương trắng hết lo âu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nghe em tới phủ Giang Lăng
Bao giờ em đến ở cùng Giáp Châu.
Loạn ly mình phải xa nhau
Gặp nhau chắc bịnh sẽ mau được lành.
Khóc nhiều mắt mất tinh anh
Sáng leo lầu nước ngó quanh ngóng tìm
Thân già nương cậy vào em
Hết lo, có kẻ trông nom nấm mồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phủ Giang Lăng, chú đến,
Châu Giáp, lúc nào qua?
Loạn lạc sinh ly biệt,
Gặp nhau bệnh nhẹ ra.
Lầu sông lên sớm sớm,
Chớp chớp lệ tuôn nhoà.
Thân lão có nơi gởi,
Khỏi lo xương trắng mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Biết em đã đến Giang Lăng,
Bao giờ cất bước băng chừng Giáp châu?
Loạn ly sống phải xa nhau,
Được khi tụ tập, dù đau cũng lành.
Giọt châu chớp chớp dàn quanh,
Trông ai, sáng sáng thuỷ đình bước lên.
Thân già ký thác đã yên,
Khỏi cho xương trắng bỏ miền tha hương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Giang Lăng em đã đến rồi,
Giáp châu còn đợi bao ngày nữa đây?
Xa nhau trong buổi chiến thời,
Gặp nhau mừng rỡ có khi bệnh lành.
Chớp đôi mắt, lệ tràn nhanh,
Tinh sương lên gác nhìn quanh chân trời.
Thân già nương tựa có nơi,
Nắm xương rồi sẽ có người chăm lo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Em mới qua Giang phủ,
Bao giờ đến Giáp châu?
Loạn ly người mỗi ngả,
Sum họp bệnh tan đâu!
Sớm sớm lên lầu bến,
Giương giương mắt lệ sầu.
Thân già may gửi gắm,
Xương trắng khỏi lo âu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Phủ Giang Lăng, giờ em đã lại,
Biết bao giờ sẽ tới Giáp Châu?
Loại ly, phải sống xa nhau,
Anh em đoàn tụ, bệnh đau bớt dần.
Lệ rưng rưng xem gần muốn khoá,
Sáng sáng lên lầu độc ngắm trông.
Thân già sao khỏi cậy mong,
Giờ nắm xương trắng an lòng được đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giang Lăng em đã tới,
Giáp châu chừng nào lại?
Thời loạn sống xa lìa,
Gặp nhau may bệnh khỏi.
Cố gượng đôi mắt nhoè,
Chiều chiều lên lầu dõi.
Thân tàn có nơi nhờ,
Xương khô được an ủi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giang Lăng, em đã đến rồi,
Giáp Châu, em sẽ tới nơi khi nào?
Loạn ly, sống phải xa nhau,
Khi nào sum họp, hết đau hết buồn.
Chớp đôi mắt, lệ trào tuôn,
Lên lầu mỗi sớm, buồn buồn nhìn sông.
Thân già có chỗ cậy trông,
Hết lo xương trắng bỏ không ai nhìn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối