15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Triệu Đà (4)

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2017 13:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/06/2017 14:02

趙武帝

蜀地雄吞恢土宇,
長沙薄伐振威風。
帝分南北猶嫌小,
恨不稱兵起漢中。

 

Triệu Võ Đế

Thục địa hùng thôn khôi thổ vũ,
Trường Sa bạc phạt chấn uy phong.
Đế phân Nam Bắc do hiềm tiểu,
Hận bất xưng binh khởi Hán Trung.

 

Dịch nghĩa

Mạnh mẽ thôn tính đất Thục, mở ra bờ cõi
Mới đánh sơ đến Trường Sa, oai phong đã lừng lẫy
Đất đã chia miền Nam, miền Bắc để cùng làm vua mà còn chê là nhỏ
Vẫn hận rằng không dấy binh ngay ở vùng đất nhà Hán


Vua họ Triệu, tên huý là Đà, người Chân Định (nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) nước Hán. Thời Tần đi đánh Nhâm Hiêu, làm Nam Hải uý (Nam Hải là đất Phiên Ngung xưa, nay thuộc Quảng Đông), sau đánh An Dương Vương lấy được nước. Nhà Hán thời Lã Hậu không cho nước Nam xưng đế ngang với nhà Hán, vua giận cất quân đánh hạ Linh Lăng, Trường Sa của nhà Hán, nhân đó mà xưng đế, cưỡi xe mui vàng cắm cờ tả đạo (hai thứ này chỉ có thiên tử mới được dùng. Ở đây có ý tượng trưng, chỉ việc Triệu Võ Đế ngang hàng với vua Hán). Đến khi Hán Văn Đế lên ngôi, Văn Đế sai Lục Giả sang sứ, vua bèn giữ hoà khí với nhà Hán. Có lần vua hỏi Lục Giả: “Tôi với vua Hán ai hơn?”. Giả nói: “Vương ví với vua Hán sao được!”. Vua nói: “Tôi hận rằng không nổi được binh ở bên ấy, biết đâu chẳng bằng nhà Hán”. Sắc mặt của Giả tiu nghỉu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Mở rộng biên cương sang đất Thục,
Trường Sa lấn tới, dậy oai phong.
Đất chia Nam Bắc còn chê bé,
Hận chẳng đem quân đánh Hán Trung.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mạnh lấy Thục trung mở cõi bờ,
Trường Sa lừng lẫy được thời cơ,
Đất chia Nam, Bắc còn chê nhỏ.
Tiếc chẳng vào Hán Trung dựng cờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời