Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Bồ tát man (48)

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 01:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/03/2006 05:18

菩薩蠻其五

南園滿地堆輕絮,
愁聞一霎清明雨。
雨後卻斜陽,
杏化零落香。
無言勻睡臉,
枕上屏山掩。
時節欲黃昏,
無聊獨倚門。

 

Bồ tát man kỳ 5

Nam viên mãn địa đôi khinh nhứ,
Sầu văn nhất thiếp thanh minh vũ.
Vũ hậu khước tà dương,
Hạnh hoá linh lạc hương.
Vô ngôn quân thuỵ kiểm,
Chẩm thượng bình sơn yểm.
Thời tiết dục hoàng hôn,
Vô liêu độc ỷ môn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nam viên liễu nhứ bay đầy đất,
Sầu nghe thanh minh mưa lác đác.
Mưa hết lại tà dương,
Hạnh hoá linh lạc hương.
Im lìm má hồng ngủ,
Trên gối bóng non phủ.
Trời sắp sửa hoàng hôn,
Một mình tựa cửa buồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp vườn nam chất đầy tơ nhẹ
Mưa tiết Thanh minh buồn tiếng bé
Nắng xế sau cơn mưa
Hạnh thơm lúc rụng đưa
Má hồng đều yên ngủ
Bóng núi trên gối phủ
Thời tiết muốn ngả chiều
Một mình buồn đăm chiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn nam tơ liễu đất bay đầy,
Lác đác thanh minh mưa rắt rây.
Mưa hết tà dương trời tối sẩm,
Mưa rây hạnh rụng lạc hương bay.
Má hồng im lặng đều say ngủ,
Trên gối che bình phong núi bày.
Sắp sửa hoàng hôn thời tiết đổi,
Một mình tựa cửa nỗi buồn lây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời