菩薩蠻其三

蕊黃無限當山額,
宿妝隱笑紗窗隔。
相見牡丹時,
暫來還別離。
翠釵金作股,
釵上蝶雙舞。
心事竟誰知?
月明花滿枝。

 

Bồ tát man kỳ 3

Nhị hoàng vô hạn đương sơn ngạch,
Túc trang ẩn tiếu sa song cách.
Tương kiến mẫu đơn thì,
Tạm lai hoàn biệt ly.
Thuý thoa kim tác cổ,
Thoa thượng song điệp vũ.
Tâm sự cánh thuỳ tri ?
Nguyệt minh hoa mãn chi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nhị vàng chi dứt ghim đỉnh trán
Nguyên trang cười mỉm song the chắn
Cùng hẹn mẫu đơn hoa
Tạm gần lại phải xa
Thuý hoa, vàng trạm trổ
Chuôi thoa, đôi bướm múa
Tâm sự hỡi ai hay
Trăng thanh hoa nở đầy


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhị hoa vàng nở đầy đầu núi
Trang điểm bên song cười dấm dúi
Lúc ngắm mẫu đơn hoa
Tạm thời phải biệt xa
Thoa xanh vàng chế ra
Đôi bướm múa hài hoà
Tâm sự ai hay biết
Sáng trăng hoa la liệt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhị vàng vô hạn núi đầu,
Song the trang điểm bên lầu cười tươi.
Gặp nhau hẹn mẫu đơn hoa,
Tạm gần lại phải xa người yêu thương.
Thuý hoa vàng chạm trổ thường,
Chuôi thoa, đôi bướm múa vờn vờn bay.
Hỡi ơi tâm sự ai hay,
Trăng thanh hoa đẹp nở đầy trần gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời