01/02/2023 19:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 3
菩薩蠻其三

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:40

 

Nguyên tác

蕊黃無限當山額,
宿妝隱笑紗窗隔。
相見牡丹時,
暫來還別離。
翠釵金作股,
釵上蝶雙舞。
心事竟誰知?
月明花滿枝。

Phiên âm

Nhị hoàng vô hạn đương sơn ngạch[1],
Túc trang ẩn tiếu sa song cách.
Tương kiến mẫu đơn thì,
Tạm lai hoàn biệt ly.
Thuý thoa[2] kim tác cổ,
Thoa thượng song điệp vũ.
Tâm sự cánh thuỳ tri?
Nguyệt minh hoa mãn chi.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nhị vàng chi dứt ghim đỉnh trán
Nguyên trang cười mỉm song the chắn
Cùng hẹn mẫu đơn hoa
Tạm gần lại phải xa
Thuý hoa, vàng trạm trổ
Chuôi thoa, đôi bướm múa
Tâm sự hỡi ai hay
Trăng thanh hoa nở đầy
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Các nữ quý nhân thường hay tô điểm sơn căn (bổn tâm cung) bằng một chấm vàng, đỏ tại vùng ấn đường ngụ ý khai mở ngạch mệnh môn trường tồn vô hạn.
[2] Tương truyền được tương kiến chân ái thì mộng điệp trên thuý thoa sẽ lay động như múa, hoa văn trạm trổ trên thoa (cũng chỉ vùng ấn đường) sẽ sáng rực lên do lưu lại sắc thái hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Bồ tát man kỳ 3