Dưới đây là các bài dịch của kimthoty @www.tvvn.org. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (111 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Điểm giáng thần (Lâm Bô): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bao năm Kim Cốc hoang tàn
Chủ nhân xa vắng loạn tràn sắc xuân
Hoa dư rụng phủ đầy sân
Mưa nhoà nhạt đất sương rung mịt mờ

Khúc ly ca trổi ơ thờ
Trường đình buồn ngát chiều mơ tiễn người
Vương Tôn đã bỏ đi rồi
Cỏ hoang mọc cũng xanh thôi vô cùng
Đường xa nam bắc tây đông.

Ảnh đại diện

Trường An thanh minh ngôn hoài (Cố Phi Hùng): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Trường An gặp tiết thanh minh
Theo chân du khách xuất thành rong chơi
Chín đường oanh hót hương rơi
Nhà nhà xe ngựa dưới trời tạnh mưa
Hỏng thi đất khách trú nhờ
Ngắm hoa lòng rất thờ ơ kiếp người
Sang năm xuân sắc thêm tươi?
Xin đừng tiều tuỵ cho đời lên hương.

Ảnh đại diện

Qua Châu tống Chu Vạn Ngôn (Cố Phi Hùng): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gió chiều thổi lá bay đầu bến
Anh về Ngô tôi đến đất Tần
Lệ xa quê cũ chưa ngưng
Mà nay khóc tiễn cố nhân lên đường.

Ảnh đại diện

Tảo thu ký đề Thiên Trúc Linh Ẩn tự (Giả Đảo): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chùa vào thu núi sau núi trước
Từ đỉnh cao mắt ngước Ốc Châu
Ngồi thiền thoảng tiếng dế sầu
Nơi chim hạc đậu nay treo vượn hồng
Tiếng chuông trôi qua sông đêm lặng
Lầu đá xưa lạnh trắng trăng khuya
Ức lòng nhớ cánh buồm treo
Tạ công năm trước đã nhiều lần qua.

Ảnh đại diện

Đáp Liên Hoa kỹ (Trần Đào): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gần đây thơ, ý trong hơn nước
Tuổi già tình mỏng giống mây xuân
Đã hướng lên cao, môn hộ được
Áo thêu thẹn cả Trác Văn Quân.

Ảnh đại diện

Cổ Hàm quan (Bì Nhật Hưu): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thành ải xưa tuy đà phá sập
Nhưng vẫn còn chắn lấp kinh vua
Ngày nay hành khách đi qua
Không chờ gà gáy sáng, ra khỏi thành.

Ảnh đại diện

Tương trung kỷ hành - Ban trúc nham (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thương Ngô ở tại xứ nào
Mà đây trúc đốm mọc cao thành rừng
Thân còn ngấn lệ rưng rưng
Cành xanh như đã gửi chừng lòng ai
Núi hoang lạnh, vọng tiếng dài
Nước thu đảo bóng trúc cài nghiêng nghiêng
Tiều phu, dấu lấp mọi miền
Mông lung bóng phủ triền miên khó tìm.

Ảnh đại diện

Tương trung kỷ hành - Tương phi miếu (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cây to che lấp miếu hoang
Nằm im cô tịch điêu tàn mé sông
Chưa làm mưa đất Tương Nam
Là mây viễn xứ lang thang xa nhà
Vết rêu lấp dấu chân hoa
Màu xanh cỏ dại phủ nhoà váy nghiêng
Xin đừng hát khúc "Nghênh tiên"
Nghe chi rừng vắng núi thiêng không người.

Ảnh đại diện

Điều Khê thù Lương Cảnh biệt hậu kiến ký (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nước sông trong đường xa hun hút
Thuyền cô đơn chiều xuống nhổ neo
Xa trên đồng cỏ chim bay
Người theo con nước đông tây chia lìa
Ngàn vạn dặm bốn bề mây trắng
Lung linh trăng suối trước khe sau
Trường Sa đất trích sầu đau
Đầm sông cỏ rợp một màu xanh xanh.

Ảnh đại diện

Vũ xuân phong (Thuỵ giá cô) (Phùng Duyên Kỷ): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Điểm trang xong oán gió xuân
Tường đông nhà Tống gió ngừng quẩn quanh
Huệ lan nhánh hận thêm xanh
Lý đào lặng trổ hồng nhanh dưới thềm
Yến về màn lụa vén lên
Oanh kêu lầu vắng buồn tênh không người
Chàng trai bạc hãnh đi rồi
Chỉ về trong mộng rớt rơi đêm dài.

Trang trong tổng số 12 trang (111 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối