Dưới đây là các bài dịch của kimthoty @www.tvvn.org. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 12 trang (111 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 3 (Thường Kiến): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thế thắng bại thư hùng đã rỏ
Hận tướng quân núi đổ quỷ la
Bắc hoang ngàn dặm Hoàng Hà
Khí oan đầy dẫy phủ nhoà mây đen.

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 2 (Thường Kiến): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gió âm chấn động từ Bắc Hải
Vua thượng đàn vọng mãi Long Đôi
Trường Thành xác chết, đầu lâu
Ngày đêm chiến địa khói tro không ngừng.

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 1 (Thường Kiến): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thưởng ngọc lụa, về quê nhớ chúa
Vua Ô Tôn hết muốn xưng vương
Chiến tranh biên giới đã ngừng
Nấu tiêu binh khí trời trăng sáng ngời.

Ảnh đại diện

Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 2 (Lý Ích): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhạn hồng từ bắc xuống nam
Mới qua nửa khúc hoang mang quay về
Sông Kim chinh khách tái tê
Đài cao gió thổi càng nghe não lòng

Ảnh đại diện

Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 1 (Lý Ích): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thành Tây khách trú đêm dài
Bỗng nghe song quản thổi bài Lương Châu
Trăng thu soi sáng khắp nơi
Tiếng tiêu văng vẳng núi đồi quan san

Ảnh đại diện

Sơn giá cô kỳ 2 (Tô Đĩnh): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chiều trên lầu vắng mịt mù
Xuân về oanh hót trăm hoa nở chào
Riêng người buồn, đã già mau
Chàng nào biết thiếp lòng đau vô cùng

Ảnh đại diện

Sơn giá cô kỳ 1 (Tô Đĩnh): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Ngọc Quan trấn đóng lâu dài
Lẻ loi phòng vắng có ai đang buồn
Móc rơi lạnh ướt rêu xanh
Xa nhau tóc rối cũng thành sương thu

Ảnh đại diện

Thính xướng “Sơn giá cô” (Hứa Hồn): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Xếp hàng đầu truyền từ Kim Cốc
Giá cô buồn, oán đọng sương xanh
Đêm nằm tỉnh giữa âm thanh
Sông Tương, muôn dặm sáng vành trăng thu.

Ảnh đại diện

Ngô - Xích Bích (Tôn Nguyên Yến): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Tập trung quân tin truyền kinh cả nước
Mong Chu Du Lỗ Túc tránh giao tranh
Đánh một trận Tào công thua lùi bước
Xích Bích kia muôn thuở nức công danh

Ảnh đại diện

Đáp Vi Chi (Bạch Cư Dị): Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đầy vách chùa thơ tôi anh viết
Khắp bình phong tôi chép bài anh
Gặp nhau, vội biệt sao đành
Hai cành bèo nổi biển xanh sóng đùa.

Trang trong tổng số 12 trang (111 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối