Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Mộng giai nhân

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Châu Hải Đường » Hát nói
1 trả lời, 1387 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 03/06/2020 17:20

Ngẫu bút kỳ 1

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Tư Giản
1 trả lời, 1074 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 20/04/2020 16:32

Ngẫu bút kỳ 2

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Tư Giản
1 trả lời, 788 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 20/04/2020 16:32

Nguyệt Áng giang thường liên

Việt Nam » Hiện đại » Châu Hải Đường » Thơ
1 trả lời, 1614 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 25/05/2020 14:49

Nhất thất lệnh

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Châu Hải Đường » Từ
2 trả lời, 1119 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 27/07/2021 11:30

Như mộng lệnh - Ký viễn

Việt Nam » Hiện đại » Châu Hải Đường » Từ
1 trả lời, 1682 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 28/05/2020 09:10

Phù Châu đắc sơn hồ thứ Tử Do vận

14.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
1 trả lời, 1319 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 05/06/2020 14:52

Quách Cự mai nhi

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đặng Minh Bích
2 trả lời, 917 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 18/04/2020 21:14

Quán Oa cung

Trung Quốc » Minh » Cao Khải
1 trả lời, 1179 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 27/04/2020 16:30

Sắc tứ Tú Phong tự bi

25.00
Việt Nam » Hồ, thuộc Minh » Hồ Nguyên Trừng
1 trả lời, 3672 lượt xem, 0 người thích
Do Đông Hải Cù Sinh gửi ngày 31/05/2020 22:17

Trang trong tổng số 6 trang (54 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: Đông Hải Cù Sinh