Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (152 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

23.00
1194-1229, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
8 bài thơ, 4780 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/10/2006 06:14

Cao Quan Quốc - 高觀國

12.00
?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
3 bài thơ, 2195 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 18:47

Cao Trứ - 高翥

1170-1241, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 537 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2019 23:56

Chí An thiền sư - 志安禪師

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 2002 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/01/2008 18:29

Chu Bật - 周弼

1194-1255, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 1205 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/07/2014 15:44

Chu Biền - 朱弁

1085-1144, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 583 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/10/2018 23:32

Chu Chi Tài - 朱之才

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
1 bài thơ, 621 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/10/2018 20:59

Chu Đoan Thần - 周端臣

?-?, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
2 bài thơ, 527 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/01/2019 07:50

Chu Hy - 朱熹

15.00
1130-1200, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
10 bài thơ, 4690 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/10/2007 09:28

Chu Mật - 周密

1232-1308, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
5 bài thơ, 2319 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 02:59

Trang trong tổng số 16 trang (152 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: