Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
Tạo ngày 26/01/2019 07:50 bởi tôn tiền tử
Chu Đoan Thần 周端臣 tự Ngạn Lương 彦良, hiệu Quỳ Song 葵窗, quê Kiến Nghiệp (nay là Giang Tô, Nam Kinh), năm sinh năm mất không rõ. Năm 1192 xuống cư ngụ tại Lâm An, sau ra làm quan, được mười năm thì mất. Trước tác có Quỳ Song từ cảo 葵窗詞稿, Giang hồ hậu tập 江湖後集.