九日(一為吳郡守)

一為吳郡守,
不覺菊花開。
始有故園思,
且喜眾賓來。

 

Cửu nhật (Nhất vi Ngô quận thú)

Nhất vi Ngô quận thú,
Bất giác cúc hoa khai.
Thuỷ hữu cố viên tứ,
Thả hỉ chúng tân lai.

 

Dịch nghĩa

Vì mới nhậm chức thái thú Ngô quận,
Nên không hay hoa cúc đã nở.
Ban đầu cũng nhớ nhà,
Nhưng có nhiều khách quý lại nên cũng vui vui.


Ngô quận nay là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Năm 785, tác giả làm thái thú Ngô quận.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới đến làm quận Ngô thái thú
Nên không hay cúc đã ra hoa
Ban đầu thì cũng nhớ nhà
Nhưng nhiều khách lại thành ra vui rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mới nhậm quan Ngô quận
Nào hay cúc nở hoa
Mừng thay bè bạn đến
Vơi bớt nỗi sầu quê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Man

Mới lên Ngô Quận thủ,
Quên bẳng cúc trổ hoa.
Mừng khách thăm rộn rã,
Vơi đi nỗi nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời