Ôi ta chưa chết,
Buồn đời cô đơn.
Ở ẩn trong núi,
Tự cày đất cằn.
Cuối năm bòn mót,
Đủ xôi cúng tuần.
Gò đông sáng tới,
Cỏ sương li ti.
Chiều trông lửa khói,
Gánh gồng đi về.
Ta nghe khách tới,
Quét dọn cổng tre.
Giỏ cơm sẵn có,
Hái táo bổ dưa.
Giữa đám bạn hữu,
Một mái tóc phơ.
Thẹn thiếu chiếu đẹp,
Ổ rơm ngồi bừa.
Thoăn thoắt lên bờ,
Hái sen trên hồ.
Lặng nhìn cá lội,
Cát trắng ảnh mờ.
Vút đàn chim núi,
Mặt trời mây mù.
Lên xe, nhảy ngựa.
Chốc chẳng còn ai.
Gà gáy quán vắng,
Chim hót xóm ngoài.
Cô đơn lại tới,
Thở vắn than dài!

tửu tận tình do tại