輞川閑居

一從歸白社,
不復到青門。
時倚簷前樹,
遠看原上村。
青菰臨水映,
白鳥向山翻。
寂寞於陵子,
桔槔方灌園。

 

Võng Xuyên nhàn cư

Nhất tòng quy Bạch Xã,
Bất phục đáo Thanh Môn.
Thời ỷ thiềm tiền thụ,
Viễn khan nguyên thượng thôn.
Thanh cô lâm thuỷ ánh,
Bạch điểu hướng sơn phiên.
Tịch mịch Ư Lăng tử,
Kết cao phương quán viên.

 

Dịch nghĩa

Từ khi quay trở về Bạch Xã
Chưa trở lại chỗ Thanh Môn
Có lúc dựa vào gốc cây trước mái nhà
Nhìn xa xa thôn xóm ở trên mé đồi
Cỏ cô nhìn xuống nước ánh chiếu
Chim trắng vọng mé núi lượn
Người Ư Lăng vốn tịch mịch
Lấy nước giếng tưới vườn


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Một theo về Bạch Xã
Không trở lại Thanh Môn
Khi tựa cây bên cửa
Thoáng trên đồng bóng thôn
Cỏ xanh soi ánh nước
Chim trắng bay về non
Tịch mịch Ư Lăng chốn
Quay gầu nước tưới vườn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Một lòng về Bạch Xã
Chẳng trở lại Thanh Môn
Ðứng dựa cây đầu ngõ
Nhìn thôn xóm ruộng đồng
Cỏ xanh trong ánh nước
Chim trắng lượn trên không
Yên đất Ư Lăng sống
Tưới vườn giếng nước trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Một lòng về Bạch Xã nầy,
Thanh Môn chẳng đến tháng ngày chóng qua.
Trước thềm tựa gốc cây già,
Đồng xa thấp thoáng xóm nhà thanh thanh.
Dòng khe trôi ánh cỏ xanh,
Vài đàn chim trắng bay nhanh về nguồn.
Ư Lăng tịch mịch, nhớ thường,
Sớm hôm nước giếng tưới vườn thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bạch Xã một lần đến,
Thanh Môn chẳng trở về.
Xa trông gò trước xóm,
Thường tựa cây bên hè.
Chim trắng lượn sườn núi,
Cỏ xanh rực nước khe.
Người Ư Lăng tịch mịch,
Gàu nước tưới vườn quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bạch Xã một lần về đến,
Thanh Môn không trở lại đâu !
Tựa cây đứng trước thềm cửa,
Nhìn xóm đồng xa kề nhau.
Cỏ cạnh nước khe ửng nắng,
Cánh chim về núi trắng phau !
Ư Lăng người sống lặng lẽ,
Kéo giếng tưới vào vườn rau !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Từ khi Bạch Xã trở về
Thanh Môn cửa ấy chẳng hề vãng lai
Trước thềm có lúc dựa cây
Xa trông làng xóm ở ngay trên đồi
Cỏ cô xanh ánh nước trôi
Non cao chim trắng loi thoi bay về
Ư Lăng hiu quạnh khác chi
Loay hoay lấy nước giếng kia tưới vườn


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Một lòng Bạch Xã trở về,
Thanh Môn đi khỏi, không hề lại đây.
Trước thềm, đứng tựa gốc cây,
Xa nhìn làng xóm ở ngay cánh đồng.
Cỏ hoa xanh ngắt, nước lồng,
Cánh chim trắng hướng núi đông bay về.
Ư Lăng, lãng tử, học nghề,
Lấy gầu múc nước mải mê tưới vườn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã nhất định quay về Bạch xã
Chẳng bao giờ lại ngả Thanh môn
Dựa cây có lúc trước thềm
Khi thì trông xóm làng trên cánh đồng
Nơi mặt nước cỏ lồng soi bóng
Về núi xa chim trắng xoải bay
Ư Lăng tịch mịch là đây
Tay quay nước giếng ngày ngày tưới rau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Bạch Liên từ một lui về
Thanh Môn chốn ấy chẳng hề tới lui
Cây trước thềm tựa chơi có lúc
Tranh đồng xa ngắm bức khư thôn
Lau xanh ánh nước ven cồn
Con chim trắng lượn về non trắng ngần
Thú tịch mịch ông Trần Trọng Tử
Chiếc gầu con tưới thửa vườn con


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạch Xã từ khi trở về,
Thanh Môn chỗ ấy chưa hề lại qua.
Có lúc dựa cây trước nhà,
Nhìn qua thôn xóm ở xa mé đồi.
Cỏ cô chiếu xuống dòng trôi,
Chim trắng vọng mé núi đồi lượn bay.
Ư Lăng tịch mịch vốn hay,
Lấy nước giếng để ngày ngày tưới rau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời