戲題輞川別業

柳條拂地不須折,
松樹披雲從更長。
藤花欲暗藏猱子,
柏葉初齊養麝香。

 

Hí đề Võng Xuyên biệt nghiệp

Liễu điều phất địa bất tu chiết,
Tùng thụ phi vân tòng cánh trường.
Đằng hoa dục ám tàng nhu tử,
Bách diệp sơ tề dưỡng xạ hương.

 

Dịch nghĩa

Cành liễu sà gần mặt đất cũng không muốn tỉa,
Cây thông vươn tới mây cũng kệ cho nó lên cao.
Hoa tử đằng thầm giúp che giấu con của bầy khỉ,
Lá bách đều nhau giữ kín lại mùi của loài chồn thơm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cành liễu chạm đất: kệ thây,
Cây thông cao vút tới mây, đều đều.
Hoa đằng muốn giấu con tiều,
Lá bách ấp ủ hương điêu thơm lừng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cành liễu đất la đà chớ bẻ
Cây tùng mây vén để cho vươn
Hoa mây làm bóng che đàn vượn
Lá bách mới đều nuôi xạ hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời