28/09/2021 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù chư công kiến quá
酬諸公見過

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2021 08:39

 

Nguyên tác

嗟予未喪,
哀此孤生。
屏居藍田,
薄地躬耕。
歲晏輸稅,
以奉粢盛。
晨往東臯,
草露未晞。
暮看煙火,
負擔來歸。
我聞有客,
足埽荊扉。
簞食伊何,
疈瓜抓棗。
仰廁羣賢,
皤然一老。
媿無莞簟,
班荊席藁。
汎汎登陂,
折彼荷花。
靜觀素鮪,
俯映白沙。
山鳥羣飛,
日隱輕霞。
登車上馬,
倏忽雲散。
雀噪荒村,
雞鳴空館。
還復幽獨,
重欷累歎。

Phiên âm

Ta dư vị táng,
Ai thử cô sinh.
Bình cư Lam Điền,
Bạc địa cung canh.
Tuế yến thâu thuế,
Dĩ phụng tư thinh.
Thần vãng đông cao,
Thảo lộ vị hy.
Mộ khan yên hoả,
Phụ đảm lai quy.
Ngã văn hữu khách,
Túc tảo kinh phi.
Đan thực y hà,
Phúc qua trảo táo.
Ngưỡng xí quần hiền,
Bà nhiên nhất lão.
Quý vô hoàn điệm,
Ban kinh tịch cảo.
Phiếm phiếm đăng pha,
Chiết bỉ hà hoa.
Tĩnh quan tố vị,
Phủ ánh bạch sa.
Sơn điểu quần phi,
Nhật ẩn khinh hà.
Đăng xa thướng mã,
Thúc hốt vân tán.
Tước táo hoang thôn,
Kê minh không quán.
Hoàn phục u độc,
Trùng hy luỹ thán.

Dịch nghĩa

Ôi ta chưa chết,
Thương cho kiếp sống cô đơn.
Lui về Lam Điền,
Tự cầy miếng đất xấu ấy lương ăn.
Cuối năm nhặt nhạnh lúa,
Để đủ xôi cúng.
Sáng sớm ra ruộng,
Cỏ còn đẫm sương,
Chiều khi khói lên, đèn đốt,
Mà gánh gồng ra về.
Ta nghe có khách tới,
Bèn quét dọn mở cổng tre.
Có sẵn giỏ cơm đó,
Bổ dưa, hái táo.
Trong số các vị hiền tài,
Lẫn một ông đầu tóc bạc.
Thẹn không có chiếu tre, chiếu cói,
Thì bện rơm, củi để lấy cái ngồi.
Nhảy ra bờ ao,
Hái lấy hoa sen.
Lặng xem cá bơi,
Cúi soi bóng trên làn nước có cát trắng.
Chim núi bay từng đàn,
Mặt trời khuất sau mây mỏng.
Lên xe xuống ngựa,
Chốc lát khách ra về hết.
Chim sẻ kêu trong thôn vắng,
Gà gáy trong quán quạnh.
Trở về với cảnh u buồn một mình,
Than dài với thở vắn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ôi ta chưa chết,
Buồn đời cô đơn.
Ở ẩn trong núi,
Tự cày đất cằn.
Cuối năm bòn mót,
Đủ xôi cúng tuần.
Gò đông sáng tới,
Cỏ sương li ti.
Chiều trông lửa khói,
Gánh gồng đi về.
Ta nghe khách tới,
Quét dọn cổng tre.
Giỏ cơm sẵn có,
Hái táo bổ dưa.
Giữa đám bạn hữu,
Một mái tóc phơ.
Thẹn thiếu chiếu đẹp,
Ổ rơm ngồi bừa.
Thoăn thoắt lên bờ,
Hái sen trên hồ.
Lặng nhìn cá lội,
Cát trắng ảnh mờ.
Vút đàn chim núi,
Mặt trời mây mù.
Lên xe, nhảy ngựa.
Chốc chẳng còn ai.
Gà gáy quán vắng,
Chim hót xóm ngoài.
Cô đơn lại tới,
Thở vắn than dài!
Tự: “Thời quan vị xuất, tại Võng Xuyên trang” 時官未出,在輞川莊 (Lúc đó chưa làm quan, ở sơn trang tại Võng Xuyên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Thù chư công kiến quá