輞川閑居贈裴秀才迪

寒山轉蒼翠,
秋水日潺湲。
倚杖柴門外,
臨風聽暮蟬。
渡頭餘落日,
墟里上孤煙。
復值接輿醉,
狂歌五柳前。

 

Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài Địch

Hàn sơn chuyển thương thuý,
Thu thuỷ nhật sàn viên.
Ỷ trượng sài môn ngoại,
Lâm phong thính mộ thiền.
Độ đầu dư lạc nhật,
Khư lý thượng cô yên.
Phục trị Tiếp Dư tuý,
Cuồng ca Ngũ Liễu tiền.

 

Dịch nghĩa

Núi lạnh đổi thành màu xanh biếc,
Nước mùa thu càng ngày càng chảy xiết.
Chống gậy đứng ngoài cổng gỗ,
Hóng gió nghe tiếng ve kêu buổi chiều.
Đầu bến sông mặt trời còn sót lại,
Trong thôn thấy ngọn khói lẻ bay lên.
Đương lúc gặp Sở cuồng Tiếp Dư say,
Hát ngông trước mặt Ngũ Liễu tiên sinh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Núi lạnh chuyển màu xanh,
Suối thu ngày chảy mau.
Chống gậy ngoài ngõ cỏ,
Gió chiều tiếng ve xa.
Đầu bến trời bóng xế,
Thôn vắng khói bay cao.
Tiếp Dư say lại gặp,
Trước cửa Ngũ Liễu ca.


Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006, tr. 80
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Non lạnh đổi sắc biếc,
Nước thu cuốn trôi xa.
Cửa ngoài lão chống gậy,
Gió mát, ve ngâm nga.
Nắng tắt vương đầu bến,
Khói tỏa vờn xóm nhà.
Tiếp Dư về say khướt,
Hát ngông trước liễu già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi lạnh ra màu biếc,
Sông thu ngày cuộn dòng.
Ve ngân chiều gió lộng,
Gậy chống cửa sài trông.
Làng xóm khói thưa thớt,
Bến đò nhạt nắng hồng.
Tiếp Dư gặp ngất ngưởng,
Trước ngũ liễu ca ngông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Màu xanh núi lạnh đổi thay
Nước thu cuồn cuộn ngày ngày chảy xuôi
Cửa sài chống gậy đứng ngoài
Buổi chiều hứng gió nghe hoài tiếng ve
Mặt trời sắp lặn bến kia
Hương thôn ngọn khói khác gì mây bay
Gặp Tiếp Dư lúc rượu say
Hát ngông trước đám năm cây liễu già


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lạnh trời, núi chuyển biếc xanh,
Sông thu cuồn cuộn chảy nhanh tháng ngày.
Gậy tre, trước cửa rào này,
Nghe ve, hóng gió chiều nay thổi về.
Ánh dương sót bến, ủ ê,
Khói lam quạnh quẽ tràn về xóm cao.
Tiếp Dư say có biết nào,
Trước ông Ngũ Liễu, nghêu ngao hát hò...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sườn núi lạnh chuyển màu xanh biếc
Dòng sông thu chảy xiết cả ngày
Cửa cây chống gậy đứng ngoài
Hoàng hôn hóng gíó nghe vài ve kêu
Nơi bến sông nắng chiều sắp tắt
Làn khói đưa cô độc trong làng
Tiếp Dư lại gặp say mèm
Hát ngông trước liễu dàn hàng dăm ba.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Xanh um núi lạnh ngả màu
Ngày theo ngày dải nước sâu xuôi dòng
Chống hèo ngoài cánh cửa bồng
Trong hơi mấy tiếng về lồng nhỏ to
Bóng hôm rơi rớt bến đò
Lẻ loi ngọn khói thập thò xóm quê
Tiếp dư lại gặp say nhè
Trước Năm gốc liễu “a” “ê” khúc cuồng


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi lạnh đổi thành màu biếc xanh,
Mùa thu ngày nước chảy càng nhanh.
Đứng ngoài chống gậy cổng cây gỗ,
Hóng gió tiếng ve chiều hót quanh.
Đầu bến mặt trời sông sắp lặn,
Trong thôn ngọn khói bay lên cành.
Tiếp Dư gặp lúc đang say quá,
Ngũ Liễu, cuồng ca trước mặt anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi lạnh chuyển xanh thẫm,
Nước thu chảy dạt dào.
Chống gậy ngoài cổng dậu,
Nương gió nghe ve chiều.
Đầu bến trời sắp lặn,
Làng xóm, ráng cô liêu.
Gặp Tiếp Dư say bét,
Ngũ Liễu hát nghêu ngao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời