遊鎮北寺

梵王金闕倚雲端,
八面湖天不厥看。
牛渚故宮鴉噪晚,
鳳城輦路馬嘶寒。
煙波深處漁垂釣,
笳鼓聲中客倚欄。
無相病僧參妙諦,
向人不肯與靈丹。

 

Du Trấn Bắc tự

Phạm vương kim khuyết ỷ vân đoan,
Bát diện hồ thiên bất quyết khan.
Ngưu chử cố cung nha tháo vãn,
Phụng thành liễn lộ mã tê hàn.
Yên ba thâm xứ ngư thuỳ điếu,
Già cổ thanh trung khách ỷ lan.
Vô tướng bệnh tăng tham diệu đế,
Hướng nhân bất khẳng dữ linh đan.

 

Dịch nghĩa

Cung điện Phạm vương tựa vào mây,
Tám phía cảnh tiên ngắm xem không bỏ khuyết.
Bến Ngưu chử cung xưa chỉ còn tiếng quạ kêu muộn,
Đường xe cộ qua lại nơi Phượng thành nghe tiếng ngựa kêu tiết lạnh.
Nơi yên hà sóng nước ông chài buông câu,
Chùa cổ nghe tiếng chuông kêu khách dựa lan can.
Sư già bệnh tật vô tướng tham thiền đạo diệu,
Chẳng chịu truyền thuốc tiên cho người đời.


Bài này được chép trong Hà thành thi sao 河城詩抄 (ký hiệu VHb.319).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Phạm vương điện báu dựa mây xanh,
Tám phía hồ tiên ngắm rõ rành.
Quạ tối kêu ầm cung Ngưu chử,
Ngựa già hí lạnh lối Long thành.
Chốn sâu khói sóng chài câu cá,
Chùa cổ dóng chuông khách tựa mành.
Vô tướng tăng già tham diệu đạo,
Chẳng trao người tục dược linh đan.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cung điện Phạm vương dựa mây làn
Hồ trời tám mặt thấy mênh mang
Cung cũ bến ngưu chiều quạ náo
Ngựa hí phụng thành lạnh đường quan
Khói sóng nơi sâu chài câu thả
Trống kèn thiền khách tựa lan can
Vô tướng bệnh tăng tham diệu đế
Người xưa chẳng hão đợi linh đan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời