Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 05/01/2015 10:44 bởi tôn tiền tử
Vũ Quang (?-?) người Đồng Lạc, huyện Thọ Xương, Hà Nội, thi đỗ cử nhân, từng làm giáo thụ.