Nguyệt lạnh màu sương dãi phố khuya,
Hàn quang mơ khói bước say về...
Dưới chân bóng lá đường thêu gợn,
Trên ấy chừng rung nhịp áo nghê!
Nét thuý phai vàng, rêu biếc ngõ;
Trăng nười năm nhạt dáng hoa lê.
Chàng si! Thôi chớ làm duyên nữa!
Khúc Phượng, thanh âm trộn Sở Tề.


Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Mây, NXB Đời nay, Hà Nội, 1943