寒雨稍息夜偶見月和方亭

雨月不並時,
送轉為興替。
陰陽司其樞,
往來氣相遞。
南方異寒暑,
瞬息起陰曀。
近山凌雨多,
況乃秋冬際。
邇來愁積霖,
盡日寒雲閉。
新月如故人,
再覿逾把袂。
起舞弄衰顏,
開樽展良憩。
方知苦雨心,
轉作清夜計。
何必罪雲師,
吾將謝真宰。
水調有遺歌,
浩吟寄高睨。
不學少陵翁,
杖藜獨歎世。

 

Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình

Vũ nguyệt bất tịnh thì,
Tống chuyển vi hưng thế.
Âm dương tư kỳ xu,
Vãng lai khí tương đệ.
Nam phương dị hàn thử,
Thuấn tức khởi âm ế.
Cận sơn lăng vũ đa,
Huống nãi thu đông tế.
Nhĩ lai sầu tích lâm,
Tận nhật hàn vân bế.
Tân nguyệt như cố nhân,
Tái địch du bả mệ.
Khởi vũ lộng suy nhan,
Khai tôn triển lương khế.
Phương tri khổ vũ tâm,
Chuyển tác thanh dạ kế.
Hà tất tội vân sư,
Ngô tương tạ chân tể.
Thuỷ điệu hữu di ca,
Hạo ngâm ký cao nghễ.
Bất học Thiếu Lăng ông,
Trượng lê độc thán thế.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tháng mưa chẳng cùng thời
Luân chuyển, thưa chen nhặt
Âm dương hợp từng nơi
Chốn này sang chốn khác
Lạnh nóng phương nam này
Nháy mắt, gió mù mịt
Gần núi, xối mưa tuôn
Thu đông càng khắc nghiệt
Mưa dầm, trời u uất
Ngày giá rét, then cài
Chiều buông, trời sáng chợt
Phía đông, mây tan dần
Trăng mới như bạn cũ
Càng ngắm càng thân quen
Hốc hác mà say múa
Nâng chén nào, chuốc vui
Mưa buồn, xui sầu khổ
Hà tất bắt bẻ ai
Tạ ơn ngôi chân tể
Nhịp nước hoá lời ca
Nơi cao, ngâm rồi nghĩ
Việc gì học Thiếu Lăng
Chống gậy lê than thở

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mùa mưa không một lúc
Nơi mạnh nơi yếu nhoè
Khí âm dương làm chủ
Chốn chốn luôn đổi thay
Nóng lạnh phương nam lạ
Chớp mắt gió mưa tuôn
Sườn non cơn mưa dội
Sầm sập tiết thu đông
Trời giận mưa ròng rã
Ngày lạnh màu âm u
Chiều tối tia chớp xẹt
Phương đông mây dần lu
Trăng mới tựa bạn cũ
Say ngắm quấn lấy người
Ca múa chừng đùa bỡn
Nâng chén dâng niềm vui
Đã biết mưa gây khổ
Đêm thanh thành việc may
Thần mây không bắt tội
Ơn trời xin tạ ngay
Tiếng nước ngân lời hát
Khúc ca vang tầng cao
Chuyện Thiếu Lăng chẳng học
Chống gậy cảm thương đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mùa mưa không cùng thời,
Nơi mạnh nơi yếu thưa.
Khí âm dương làm chủ,
Chốn chốn luôn đổi dời.
Nóng lạnh phương nam lạ,
Chớp mắt gió mưa dội.
Sườn núi thường mưa tuôn,
Huống là tiết thu đông.
Trời u uất mưa ròng,
Màu âm u ngày lạnh.
Chiều tối tia chớp vòng,
Phương đông mây tan dần.
Trăng mới tựa bạn xưa.
Say ngắm ôm lấy người,
Ca múa chừng bỡn cợt.
Nâng chén bào cùng vui,
Mưa buồn gây sầu khổ.
Đêm vắng thành việc may,
Thần mây không phải tội.
Ơn trời xin tạ ngay,
Nhịp nước ngân lời ca.
Khúc hát vang tầng trời,
Chẳng cần học Thiếu Lăng,
Gậy, rau than thở đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời