Ngọn lửa Từ-Bi gọi cảm thông
Bảy lần sôi máu khắp non sông
Đàn con Đức Mẹ quỳ, rơi lệ
Chuông Thánh-Đường vang dội tiếng đồng


(27-10-63)