17/10/2021 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lửa gọi đồng thưa

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 19:01

 

Ngọn lửa Từ-Bi gọi cảm thông
Bảy lần sôi máu khắp non sông
Đàn con Đức Mẹ quỳ, rơi lệ
Chuông Thánh-Đường vang dội tiếng đồng
(27-10-63)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Lửa gọi đồng thưa