Một đường dây điện
Từ phía chân trời
Chạy đến xã tôi
Cột cao, cao vút

Hàng cột như bước
Từng bước qua đồng
Cột vượt sang sông
Lao xa nhanh nhẹn

Một đôi chim én
Bay đậu trên dây
Đậu rồi lại bay
Bay xong đứng ngắm

Trên cao thăm thẳm
Én nổi reo vang:
- Đường dây qua làng
Xưa đâu có thấy!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]