08/06/2023 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một đường dây điện

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/10/2009 22:49

 

Một đường dây điện
Từ phía chân trời
Chạy đến xã tôi
Cột cao, cao vút

Hàng cột như bước
Từng bước qua đồng
Cột vượt sang sông
Lao xa nhanh nhẹn

Một đôi chim én
Bay đậu trên dây
Đậu rồi lại bay
Bay xong đứng ngắm

Trên cao thăm thẳm
Én nổi reo vang:
- Đường dây qua làng
Xưa đâu có thấy!
Nguồn:
1. Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998
2. SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Một đường dây điện