Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Duy Tùng (7 bài)
- Mao Kỳ Linh (1 bài)
- Kế Đông (1 bài)
- Chu Trung My (1 bài)
- Diệp Nhiếp (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/09/2010 04:29 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/09/2010 23:17 bởi Vanachi
Uông Uyển 汪琬 (1624-1691) tự Thiều Văn 苕文, hiệu Độn Am 汪庵, người Trường Giang, Giang Tô (nay là Tô Châu), thi nhân kiêm cổ văn gia đời Thanh. Ông đậu tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 12 (1655), giữ chức quan Lang trung bộ Hình. Năm Khang Hy thứ 9 (1670), xin về ẩn cư bên Thái Hồ núi Nghiêu Phong. Năm Khang Hy thứ 18 đậu khoa bác học hồng từ, nhận chức biên tu. Năm sau cáo lão về quê.

Thơ văn Uông Uyển đều có thành tựu nhất định. Thơ ông học tập thơ cuối đời Đường và Tống, mô phỏng thơ Tô Thức, Lục Du nhưng ngôn ngữ không điển nhã cận trọng bằng. Tác phẩm có Độn Ông loại cảo 鈍翁類稿 62 quyển, Nghiêu Phong văn sao 堯峰文抄 50 quyển.