Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Uông Uyển (6 bài)
- Trần Duy Tùng (7 bài)
- Chu Trung My (1 bài)
- Kế Đông (1 bài)
- Trương Hoàng Ngôn (1 bài)
Tạo ngày 29/03/2019 20:57 bởi tôn tiền tử
Mao Kỳ Linh 毛奇齡 (1623-1713) là văn học gia đầu đời Thanh, nguyên tên là Sần 甡, tự Đại Khả 大可, Ư Nhất 於一, Tề Ư 齊於, hiệu Sơ Tình 初晴 và Vãn Tình 晚晴, người Tiêu Sơn (nay thuộc Chiết Giang), thi bác học hồng từ vào năm Khang Hy thứ 18, làm Hàn lâm viện kiểm thảo. Vì quận nhìn ra Tây Hà, nên ông còn xưng là Tây Hà tiên sinh. Tác phẩm có Tây Hà hợp tập.