Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Hoàng Ngôn (1 bài)
- Lương Thanh Tiêu (4 bài)
- Ngô Ỷ (15 bài)
- Mao Kỳ Linh (1 bài)
- Thân Hàm Quang (1 bài)
Tạo ngày 06/08/2014 06:47 bởi tôn tiền tử
Chu Trung My 朱中楣 (1621-1672) tự Viễn Sơn 遠山, người Lư Lăng (nay là Nam Xương, Giang Tây), thứ nữ của Chu Nghị Vấn 朱議汶, dòng tôn thất, sống từ đời Sùng Trinh nhà Minh đến Thuận Trị nhà Thanh. Chồng bà là binh bộ thị lang Lý Nguyên Đỉnh 李元鼎 triều Minh, con Lý Chấn Dụ 李振裕 là Thượng thư bộ lễ. Tác phẩm có tập thơ Thạch Viên tuỳ thảo 石園隨草.