Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Duy Tùng (7 bài)
- Uông Uyển (6 bài)
- Mao Kỳ Linh (1 bài)
- Diệp Nhiếp (1 bài)
- Chu Di Tôn (11 bài)
Tạo ngày 31/03/2019 09:58 bởi tôn tiền tử
Kế Đông 計東 (1625-1676) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Phủ Thảo 甫草, hiệu Cải Đình 改亭, người Ngô Giang, Giang Tô, ở nhờ ở Gia Hưng, Chiết Giang, đậu cử nhân năm Thuận Trị thứ 14. Sau bị truất, không có chí công danh. Tác phẩm có: Cải Đình văn tập, thi tập.