11.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Di Tôn (11 bài)
- Trần Duy Tùng (7 bài)
- Lã Lưu Lương (1 bài)
- Lương Bội Lan (1 bài)
- Kế Đông (1 bài)
Tạo ngày 30/03/2019 10:16 bởi tôn tiền tử
Diệp Nhiếp 葉燮 (1627-1703) là văn học gia, nhà lý luận thơ đầu đời Thanh, tự Tinh Kỳ 星期, hiệu Dĩ Huề 己畦. Cuối đời định cư ở Hoành Sơn, Ngô Giang, Giang Tô. Học giả gọi là Hoành Sơn tiên sinh, người Ngô Giang (nay thuộc Giang Tô). Tiến sĩ năm Khang Hy, làm tri huyện Bảo Ứng, vì xúc phạm quan trên bị mất chức. Tác phẩm có Nguyên thiDĩ Huề tập.