春夜別友人

銀燭吐青煙,
金樽對綺筵。
離堂思琴瑟,
別路繞山川。
明月隱高樹,
長河沒曉天。
悠悠洛陽道,
此會在何年?

 

Xuân dạ biệt hữu nhân

Ngân chúc thổ thanh yên,
Kim tôn đối ỷ diên.
Ly đường tư cầm sắt,
Biệt lộ nhiễu sơn xuyên.
Minh nguyệt ẩn cao thụ,
Trường hà một hiểu thiên.
Du du Lạc Dương đạo,
Thử hội tại hà niên?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nến bạc khói tinh khôi
Tiệc đưa rót chén mồi
Nhớ đàn nơi giã biệt
Quanh núi lối chia phôi
Trăng tỏ cây che khuất
Sông ngân sớm nhạt rồi
Lạc Dương thăm thẳm tới
Gặp gỡ biết bao thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Đêm xuân đuốc ngọc khói bay ngang
Ngồi trước rèm the rót chén vàng
Một tiếng tơ đồng lòng luống những
Nghìn tầng núi nước dạ như vương
Đầu cành thấp thoáng chênh vầng thỏ
Dòng Hán tờ mờ lợt vẻ sương
Hãy tạm buổi này vào đất Lạc
Rồi ra lại chuốc chén quỳnh hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đuốc bạc khói xanh bốc
Chén vàng trong tiệc giàu
Chia xa nhớ tiếng sắt
Đường biệt quanh sông sâu
Ngân dải nhoà ban sớm
Vầng trăng cây ẩn cao
Lạc Dương xa tít tắp
Biết thuở nào bên nhau?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Tiệc vui rực rỡ chén vàng
Nến hồng nhả khói mơ màng trong xanh
Nhớ đàn nơi giã biệt anh
Con đường đưa tiễn chạy quanh núi gầy
Trăng tròn treo tít ngọn cây
Ngân Hà phai lúc vừa hây sáng trời
Lạc Dương chốn ấy xa xôi
Bao giờ mới hết chia phôi hỡi người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]