22/06/2024 09:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ biệt hữu nhân
春夜別友人

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 17:20

 

Nguyên tác

銀燭吐青煙,
金樽對綺筵。
離堂思琴瑟,
別路繞山川。
明月隱高樹,
長河沒曉天。
悠悠洛陽道,
此會在何年?

Phiên âm

Ngân chúc thổ thanh yên,
Kim tôn đối ỷ diên.
Ly đường tư cầm sắt,
Biệt lộ nhiễu sơn xuyên.
Minh nguyệt ẩn cao thụ,
Trường hà một hiểu thiên.
Du du Lạc Dương đạo,
Thử hội tại hà niên?

Bản dịch của Hải Đà

Khói xanh vờn đuốc bạc
Tiệc ngon thơm rượu nồng
Tri ân tình cầm sắt
Đường đi ngăn núi sông
Khuất vòm cây trăng sáng
Sông Ngân toả ánh mờ
Lạc Dương chừ muôn dặm
Gặp nhau, biết bao giờ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Xuân dạ biệt hữu nhân