25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:47

鐵膽石肝凌曉雪,
素裙練帨迓東風。
人間儉素漢文帝,
天下英雄唐太宗。

 

Mai

Thiết đảm, thạch can lăng hiểu tuyết,
Tố quần, luyện thuế nhạ đông phong.
Nhân gian kiệm tố Hán Văn Đế,
Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông.

 

Dịch nghĩa

Gan dạ sắt đá vượt lên tuyết buổi sáng,
Quần lụa mộc, khăn lụa trắng đón gió đông.
Như Hán Văn Đế là người tiết kiệm, mộc mạc trong nhân gian,
Và Đường Thái Tông là bậc anh hùng trong thiên hạ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Gan lì sắt đá nhờn sơn tuyết,
Mộc mạc khăn xiêm đón gió đông.
Như Hán Văn xưa, danh tiết kiệm,
Thái Tông, Đường nọ, tiếng anh hùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mật gan sắt đá khinh tuyết sớm
Áo khăn tơ trắng đón gió đông
Nhân gian kiệm cần Hán Văn Đế
Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc đá gan lì nhờn tuyết sáng
Áo khăn mộc mạc đón đông phong
Xưa nay cần kiệm Hán Văn Đế
Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Gan như sắt đá xuyên băng giá
Cánh tựa lụa mềm đón gió đông
Thái Tông thiên hạ anh hùng hiếm
Văn Đế nhân gian kiệm khó tìm.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắt đá gan lì vượt tuyết sương,
Khăn the quần mộc đón đông phong.
Nhân gian tiết kiệm Hán Văn Đế,
Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gan lì sắt vượt tuyết sương,
Khăn the quần mộc đón luồng gió đông.
Hán Văn vua kiệm của công,
Đời Đường hoàng đế Thái Tông anh hùng.

15.00
Trả lời