30/01/2023 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 09:47

 

Nguyên tác

鐵膽石肝凌曉雪,
素裙練帨迓東風。
人間儉素漢文帝,
天下英雄唐太宗。

Phiên âm

Thiết đảm, thạch can lăng hiểu tuyết,
Tố quần, luyện thế nhạ đông phong.
Nhân gian kiệm tố Hán Văn Đế[1],
Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông[2].

Dịch nghĩa

Gan dạ sắt đá vượt lên tuyết buổi sáng,
Quần lụa mộc, khăn lụa trắng đón gió đông.
Như Hán Văn Đế là người tiết kiệm, mộc mạc trong nhân gian,
Và Đường Thái Tông là bậc anh hùng trong thiên hạ.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Gan lì sắt đá nhờn sơn tuyết,
Mộc mạc khăn xiêm đón gió đông.
Như Hán Văn xưa, danh tiết kiệm,
Thái Tông, Đường nọ, tiếng anh hùng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

[1] Hán Văn Đế (202 tr.CN - 157 tr.CN) tên là Lưu Hằng 劉恆, là hoàng đế thứ 5 của nhà Tây Hán, nổi tiếng là một minh quân, thiết lập và cai trị Đại Hán trở nên thái bình thịnh trị sau nhiều năm biến động. Ông khuyến khích phát triển nông nghiệp, hạ chiếu khuyến thiên hạ cày cấy, phục hồi lại chế độ tịch điền, tự tay cùng các chư hầu cầm cuốc ra đồng làm “tịch lễ”, ra chiếu cho các châu quận giảm thuế, giảm lao dịch, miễn giảm cống tiến, đề xướng tiết kiệm, trở thành vị vua tiết kiệm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
[2] Tên là Lý Thế Dân, vị vua anh hùng cùng cha Lý Uyên khai sáng nhà Đường, xây dựng Đại Đường phát triển rực rỡ thịnh vượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Mai