Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: nuôi tằm (6)

Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 01:45

蠶婦

昨日入城市,
歸來淚滿巾。
遍身羅綺者,
不是養蠶人。

 

Tàm phụ

Tạc nhật nhập thành thị,
Quy lai lệ mãn cân.
Biến thân la ỷ giả,
Bất thị dưỡng tàm nhân.

 

Dịch nghĩa

Hôm qua vào trong phố
Lúc về nước mắt đẫm khăn
Vì những kẻ phủ kín vóc lụa trên người
Tất cả không phải người nuôi tằm

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Hôm qua vào phố chợ
Khi về lệ đẫm khăn
Phủ kín người vóc lụa
Đâu phải kẻ chăn tằm?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôm qua vào chốn thị thành
Khi về dòng lệ rơi đầm đầy khăn
Những người vóc lụa kín thân
Phải đâu là kẻ nuôi tằm quay tơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm qua lên thành phố
Trở về lệ đẫm khăn
Những người mặc là lụa
Không phải dân nuôi tằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời