歸燕詩

海燕雖微眇,
乘春亦暫來。
豈知泥滓賤,
只見玉堂開。
繡戶時雙入,
華堂日幾回。
無心與物景,
鷹隼莫相猜。

 

Quy yến thi

Hải yến tuy vi miễu,
Thừa xuân diệc tạm lai.
Khởi tri nê chỉ tiện,
Chỉ kiến ngọc đường khai.
Tú hộ thời song nhập,
Hoa đưòng nhật kỷ hồi.
Vô tâm dữ vật cảnh,
Ưng chuẩn mạc tương sai.

 

Dịch nghĩa

Con én biển tuy nhỏ bé,
Nhân mùa xuân tạm tới.
Há cho nó ngậm bùn đất mà chê nó đê tiện,
Bản thân nó chỉ thấy công khai tại các nhà giàu có.
Có lúc cả đôi vào những nhà gấm thêu,
Ban ngày ra vào nhiều lần nhà xây cất hoành tráng.
Đối với cảnh vật nó không màng tưởng,
Hạng ó, cắt đừng nghi ngờ.


Tác giả học rộng tài cao, được Đường Huyền Tông cho làm đồng bình chương sự, cùng nắm quyền tể tướng với Lý Lâm Phủ. Nhưng tính hai người khác biệt, lại bị họ Lý gièm pha, nên năm 738 ông bị giáng đi Kinh châu làm trưởng sử, được ít lâu thì từ chức. Ông làm bài vịnh con én này gói ghém nỗi lòng mình trong việc bị bãi chức đồng bình chương sự, mùa xuân ấm áp thì đến bắc, thu đông lạnh lẽo trở về nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim én biển tuy thân nhỏ bé
Nhân mùa xuân ấm ghé tạm chơi
Há chê bùn đất ngậm hoài
Cửa nhà sang trọng công khai ra vào
Đôi én lầu gấm cao cùng nhập
Hoành tráng như đài tháp đi, về
Vô tâm đối cảnh không mê
Hỡi loài ó, cắt chớ nghi ngờ gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Én bể thân hèn mọn
Xuân sang cũng thử về
Cánh bùn nhơ chẳng biết
Nhà ngọc mở thời bay
Trong cửa vòng đôi chặp
Rời sân lướt mấy khi
Không lòng tranh với vật
Chim cắt ghét làm chi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Con chim én biển bé con ơi!,
Nhân đến mùa xuân tạm tới rồi.
Vì ngậm đất bùn cho thấp kém?
Bản thân thấy ở nhà giàu thôi.
Ban ngày lui tới nhà hoành tráng.
Những gấm thêu nhà lúc cả đôi.
Đối với cảnh nhà không mộng tưởng,
Với loài ó cắt chớ nghi ngờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời