30/07/2021 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy yến thi
歸燕詩

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 21/10/2016 06:55

 

Nguyên tác

海燕雖微眇,
乘春亦暫來。
豈知泥滓賤,
只見玉堂開。
繡戶時雙入,
華堂日幾回。
無心與物景,
鷹隼莫相猜。

Phiên âm

Hải yến tuy vi miễu,
Thừa xuân diệc tạm lai.
Khởi tri nê chỉ tiện,
Chỉ kiến ngọc đường khai.
Tú hộ thời song nhập,
Hoa đưòng nhật kỷ hồi.
Vô tâm dữ vật cảnh,
Ưng chuẩn mạc tương sai.

Dịch nghĩa

Con én biển tuy nhỏ bé,
Nhân mùa xuân tạm tới.
Há cho nó ngậm bùn đất mà chê nó đê tiện,
Bản thân nó chỉ thấy công khai tại các nhà giàu có.
Có lúc cả đôi vào những nhà gấm thêu,
Ban ngày ra vào nhiều lần nhà xây cất hoành tráng.
Đối với cảnh vật nó không màng tưởng,
Hạng ó, cắt đừng nghi ngờ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim én biển tuy thân nhỏ bé
Nhân mùa xuân ấm ghé tạm chơi
Há chê bùn đất ngậm hoài
Cửa nhà sang trọng công khai ra vào
Đôi én lầu gấm cao cùng nhập
Hoành tráng như đài tháp đi, về
Vô tâm đối cảnh không mê
Hỡi loài ó, cắt chớ nghi ngờ gì.
Tác giả học rộng tài cao, được Đường Huyền Tông cho làm đồng bình chương sự, cùng nắm quyền tể tướng với Lý Lâm Phủ. Nhưng tính hai người khác biệt, lại bị họ Lý gièm pha, nên năm 738 ông bị giáng đi Kinh châu làm trưởng sử, được ít lâu thì từ chức. Ông làm bài vịnh con én này gói ghém nỗi lòng mình trong việc bị bãi chức đồng bình chương sự, mùa xuân ấm áp thì đến bắc, thu đông lạnh lẽo trở về nam.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Quy yến thi