Ở cù lao Chàm
Có con chim yến
Mình dài mỏ nhọn
Giống một mũi tên
Giữa biển mênh mông
Lao nhanh vun vút
Lao giữa gió thét
Lao giữa sóng gầm
Đôi cánh xa gần
Thấy như ánh chớp!

Đùa với cái chết
Xem nhẹ gian lao
Yến vút lên cao
Hạ xuống vách đá
Miệng ngậm con cá
Đến đút cho con

Cả tổ chim non
Reo mừng gặp mẹ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]