Bảy mươi tuổi tác vẫn nhường ri,
Mới biết xưa kia buổi thiếu thì.
Rượu tỉnh thơ say hồn Lý Bạch,
Trúc cười hoa cợt thú Vương Hy.
Giang sơn nắm lại đôi tay khẩu,
Văn võ buông ra một ngón tì.
Cùng kiếp phù sinh hay dở sạch,
Dẫu ai tiếng thị với lời phi.


Bài này hoạ nguyên vận bài Thất thập tự thọ bằng chữ Hán của Nguyễn Công Trứ.