讀前後紅樓夢有感二首其一

閒撿紅樓紀夢餘,
金釵十二集裙居。
我憐黛玉癡情重,
欲把前因叩碧虛。

 

Độc tiền hậu “Hồng lâu mộng” hữu cảm nhị thủ kỳ 1

Nhàn kiểm “Hồng lâu” kỷ mộng dư,
Kim thoa thập nhị tập quần cư.
Ngã lân Đại Ngọc si tình trọng,
Dục bả tiền nhân khấu bích hư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Quang Gia

Lầu hồng nối mộng rỗi xem qua
Xiêm áo mười hai rực ánh thoa
Son phấn si tình ta tiếc bấy
Muốn đem nhân trước gợi châu loà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

讀前紅樓夢有感二首
其一

閒撿紅樓紀夢餘
金釵二十集裙居
我憐黛玉癡情重
欲把前因叩碧虛

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về phiên âm Hán Việt trong câu thứ 3

Theo ý tôi, nên phiên âm câu ba là "Ngã liên Đại Ngọc si tình trọng", là "liên" (thương ) chứ không phải "lân" (Ta thương Đại Ngọc nặng mối tình si)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời