Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2018 14:14

舟泊金山津次

倚棹層崖下,
臨流漎勝觀。
清風山一角,
明月樹千盤。
滴漏催更響,
鳴沙激水湍。
怱怱戈甲裏,
乘興暫憑欄。

 

Chu bạc Kim Sơn tân thứ

Ỷ trạo tằng nhai hạ,
Lâm lưu tủng thắng quan.
Thanh phong sơn nhất giác,
Minh nguyệt thụ thiên bàn.
Trích lậu thôi canh hưởng,
Minh sa kích thuỷ thoan.
Thông thông qua giáp lý,
Thừa hứng tạm bằng lan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Gác chèo bên sườn núi
Tới dòng ngắm cảnh còn
Gió thanh non một góc
Trăng sáng cây ngàn chòm
Tích tách canh tàn vọng
Cát reo nước xói mòn
Lanh canh trong giáp trụ
Thừa hứng tựa song nhòm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Quang Gia

Gành vắng từng cao gác mái chèo
Nước soi cảnh đẹp lặng nhìn theo
Núi nhô cợt gió tràn hơi mát
Cây toả đùa trăng loáng bóng gieo
Canh chuyển giọt đồng ngân tiếng giục
Nước chao bờ cát giựt mình reo
Vội vàng giữa chốn chen gươm giáo
Thừa hứng nương lan mặc hiểm nghèo

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Gác chèo dưới bến sườn non
Lâm lưu thắng cảnh chon von một vùng
Gió thanh góc núi cây rừng
Trăng khuya soi tỏ nghìn trùng tán cây
Giọt rơi tí tách đâu đây
Nước soi cát chảy canh chầy còn nghe
Việc quân qua giáp bộn bề
Cũng thừa lúc hứng dã dề dựa lan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời