18/05/2024 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu bạc Kim Sơn tân thứ
舟泊金山津次

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2018 14:14

 

Nguyên tác

倚棹層崖下,
臨流漎勝觀。
清風山一角,
明月樹千盤。
滴漏催更響,
鳴沙激水湍。
怱怱戈甲裏,
乘興暫憑欄。

Phiên âm

Ỷ trạo tằng nhai hạ,
Lâm lưu tủng thắng quan.
Thanh phong sơn nhất giác,
Minh nguyệt thụ thiên bàn.
Trích lậu thôi canh hưởng,
Minh sa kích thuỷ thoan.
Thông thông qua giáp lý,
Thừa hứng tạm bằng lan.

Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Gác chèo bên sườn núi
Tới dòng ngắm cảnh còn
Gió thanh non một góc
Trăng sáng cây ngàn chòm
Tích tách canh tàn vọng
Cát reo nước xói mòn
Lanh canh trong giáp trụ
Thừa hứng tựa song nhòm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Chu bạc Kim Sơn tân thứ