題壺公洞

數點晴峰鎖碧煙,
壺中世界自依然。
何年碧洞棲神跡,
此日青鞋遇夙緣。
鴻德聖君應得道,
張房凡骨未成仙。
愛州名勝從稱最,
半入奇情領略邊。

 

Đề Hồ Công động

Sổ điểm tình phong toả bích yên,
Hồ trung thế giới tự y nhiên.
Hà niên bích động thê thần tích,
Thử nhật thanh hài ngộ túc duyên.
Hồng Đức thánh quân ưng đắc đạo,
Trường Phòng phàm cốt vị thành tiên.
Ái Châu danh thắng tòng xưng tối,
Bán nhập kỳ tình lĩnh lược biên.


Động Hồ Công ở trong núi Xuân Đài, xã Thọ Vực, huyện Vĩnh Lộc, trấn Thanh Hoá, phía trước sát với sông Mã, cảnh trí rất đẹp. Trong động có hai pho tượng đá, tương truyền ngày trước có một ông già dắt tiểu đồng đến đây hái thuốc rồi biến mất. Vua Lê Thánh Tông từng nói trong 36 động của nước ta thì đây là động thứ nhất. Vua Lê Thánh Tông, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Nghiễm đã có đề thơ ở đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Mịt mờ khói toả ngàn non,
Trong hồ thế giới vẫn còn trơ trơ.
Vết thần trong động từ xưa,
Giày xanh duyên cũ bây giờ lại đây.
Vua Hồng Đức đắc đạo ngay,
Trường Phòng tục cốt khôn ngày thành tiên.
Ái Châu danh tiếng nổi truyền,
Nửa vào trong hội tình duyên ly kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Quang Gia

Khói nhạt mờ che mấy đỉnh non
Hồ ôm thế giới mãi chon von
Năm nao động bích ghi thần tích
Ngày ấy hài xanh ngụ duyên son
Hồng Đức vua lành yên mối đạo
Trưởng Phòng tiên cách luyện chưa tròn
Tình vương kinh lược vui danh thắng
Châu Ái kỳ quan dậy tiếng đồn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời