25/09/2020 11:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Thất thập tự thọ” của Uy Viễn

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 15:07

 

Bảy mươi tuổi tác vẫn nhường ri,
Mới biết xưa kia buổi thiếu thì.
Rượu tỉnh thơ say hồn Lý Bạch,
Trúc cười hoa cợt thú Vương Hy.
Giang sơn nắm lại đôi tay khẩu,
Văn võ buông ra một ngón tì.
Cùng kiếp phù sinh hay dở sạch,
Dẫu ai tiếng thị với lời phi.
Bài này hoạ nguyên vận bài Thất thập tự thọ bằng chữ Hán của Nguyễn Công Trứ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Hoạ “Thất thập tự thọ” của Uy Viễn