Chưa có đánh giá nào
18 bài thơ
Tạo ngày 24/05/2015 13:34, số lượt xem: 569
Sở thích của Thi-tân là truyện tranh - như đã thấy trong Khúc hoài niệm của Ca-tập. Và đây là những bài vịnh về những người sống trong đó - những danh nhân không có thật.
Vì vài lí do, xin phép được Hán hoá tên của các danh nhân trong bài.

 

Chương nam nhi

Chương nữ nhi