Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 18:16, số lượt xem: 250

Thế gian mới hết buổi can qua,
Một tay gánh vác lại nghiệp nhà.
Tân khổ nữ nhi sao gánh nổi,
Cô đơn nhân thế biết chăng là?
Lệ tuôn trong mắt, lo mệnh ấy
Huyết rơi trước ngực, lỡ thân ta
Yêu người tha thiết, hy sinh trọn,
Cuộc đấu tranh này hết được a?