Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 18:15, số lượt xem: 287

Ở trên đời có lắm trái ngang
Sống mãi làm chi để lỡ làng,
Sức thần suýt lọt người ác độc,
Trường sinh… may thoát kẻ gian tham.
Bao người ngã xuống, trông khôn thấu,
Một ai làm tội, nghĩ sao đang?
Thôi về Trường Bạch mà yên nghỉ,
Công danh thế sự hãy chẳng màng.