Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 13:51, số lượt xem: 335

Ái tình coi tựa gió vờn mây,
Hai vị cùng nhau lập viện này.
Đang đảm thông minh là đệ tử,
Văn tài võ lược ấy sư thầy.
Đao kiếm tuôn theo dòng đời chảy,
Cà sa cuốn với ngọn mây bay..
Ân oán hết rồi, lòng tĩnh tại,
Ô Long viện thật đáng khen thay!